Werkgevers opgelet! Reageer op de nieuwe WGA-regeling

We hebben werkgevers hier al een aantal berichten over gestuurd, maar bij dezen een laatste herinnering. In 2017 veranderen de regels rondom inkomensverzekeringen. Per 1 januari worden de WGA-vast en de WGA-flex samengevoegd tot één financieringsregeling. Voorheen was het alleen mogelijk om voor WGA-vast het risico zelf te dragen door een verzekering af te sluiten. WGA-flex werd standaard bij het UWV ondergebracht. Nu de WGA-vast en -flex worden samengevoegd, heb je twee keuzemogelijkheden: je kan het risico publiek verzekeren via het UWV of privaat bij een verzekeraar.

Welke keuze het beste is hangt af van verschillende factoren, zoals het aantal medewerkers, de loonsom, het soort bedrijf dat je hebt, de verzuimcijfers en het verzuim- en integratiebeleid. Het is verder goed om te weten dat je met een keuze voor het UWV er ook meteen voor kiest om re-integratie en begeleiding van de zieke (ex-)medewerker over te laten aan het UWV. Als je ervoor kiest om eigenrisicodrager te worden, dan is is het gezamenlijk belang om het verzuim laag te houden en de kosten te beheersen. Een verzekeraar kiest dan ook voor proactieve ondersteuning door reïntegratie-specialisten in te zetten.

Als je kiest voor het UWV, dan hoef je geen actie te ondernemen. Als je het risico door een verzekeraar wil laten dekken, wil je ons dat dan uiterlijk maandag 29 augustus laten weten?
58abc6fd-fe45-4748-bbc8-0b94a8294487