J&H-smalle-visuals-4-dotted

J&H Verzekeringen – particulier

Je wil graag een zorgeloos leven, en daarom is het belangrijk om je verzekeringen op orde te hebben. De risico’s die je thuis, op het werk en onderweg loopt dienen goed afgedekt te zijn. J&H Verzekeringen geeft onafhankelijk advies en regelt

alles voor je, vanaf het aanvragen van de verzekering tot het afhandelen van eventuele schadeclaims. Wij zijn in staat om scherpe premies te bieden en te zorgen dat de verzekeringen goed op elkaar én op je persoonlijke situatie afgestemd zijn.

Persoonlijk
Persoonlijk

Aansprakelijkheid

Als je persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een ander veroorzaakt, kan je daarvoor aansprakelijk gesteld worden. Met een aansprakelijkheidsverzekering kan je jezelf indekken tegen de financiële gevolgen die schadeclaims met zich mee brengen.

Ongevallen

Als je een ongevallenverzekering hebt afgesloten, krijg je een uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden, ongeacht of je recht hebt op andere vergoedingen. Met de uitkering van je ongevallenverzekering kan je als je blijvend invalide raakt maatregelen nemen waardoor je zo zelfstandig mogelijk kan blijven leven. Je kan er bijvoorbeeld een traplift of een aangepaste deuropening van betalen. Als je overlijdt na een ongeval krijgen je nabestaanden te maken met kosten, die geheel of gedeeltelijk door deze verzekering worden opgevangen. De verzekerde bedragen kan je zelf bepalen.

Rechtsbijstand

Deze verzekering dekt de kosten die moeten worden gemaakt als je juridische assistentie of advies nodig hebt.

Zorgverzekering

Een zorgverzekering vergoedt medische zorg. Bijvoorbeeld bezoek aan de huisarts of aan het ziekenhuis, medische behandelingen en ziekenhuisverblijf worden met deze verzekering vergoed.

Overlijdensrisico

Met deze verzekering zorg je ervoor dat je nabestaanden een eenmalige uitkering krijgen als jij komt te overlijden. Je gezin kan met deze uitkering bijvoorbeeld het wegvallen van jouw inkomen een tijdje opvangen.

Bruiloft

Je moet er natuurlijk niet aan denken dat je bruiloft door een onverwachte gebeurtenis moet worden uitgesteld of helemaal niet door kan gaan. Maar wat als dat toch gebeurt? Bijvoorbeeld omdat jij, je partner, je kind, een van de (groot)ouders of een getuige plotseling ziek wordt. Of omdat de feestlocatie niet gebruikt kan worden door een brand, of door slecht weer. De teleurstelling kunnen we niet wegnemen. Maar de financiële tegenvaller gelukkig wel. Daarvoor kan je bij No Risk Wedding een bruiloftverzekering afsluiten. Zodat jij je bruiloft zorgeloos kan plannen, en natuurlijk volop kan genieten op de dag zelf!

De bruiloftverzekering is makkelijk en snel online af te sluiten op de website van No Risk Wedding.

..

NoRiskWedding_Logo

..

Wonen
Wonen

Inboedel

Inbraak, brand, storm en water kunnen veel schade aanrichten aan je inboedel. Met een inboedelverzekering verzeker je je eigendommen hiertegen. Inboedel in de tuin, op het balkon, in de auto of op je werk kan ook mee worden verzekerd tegen schade en in sommige gevallen tegen diefstal. Verder krijg je vaak te maken met allerlei bijkomende kosten. Soms moet bijvoorbeeld worden opgeruimd en schoongemaakt of dingen moeten worden gerepareerd. Het kan ook zijn dat noodvoorzieningen moeten worden getroffen of dat tijdelijk een ander onderkomen geregeld moet worden. De inboedelverzekering zorgt in dit soort gevallen voor financiële dekking.

Kostbaarheden

Als je thuis kostbare of kwetsbare spullen hebt is het verstandig naast de inboedelverzekering ook een kostbaarhedenverzekering af te sluiten. Met deze verzekering kunnen allerlei kostbare en/of kwetsbare spullen verzekerd worden, zoals sieraden, muziekinstrumenten, kunst, antiek, porselein, golf- en duikuitrustingen en elektronica. De dekking, het verzekerde bedrag en de premie hangen van je persoonlijke situatie en wensen af.

Woonhuis

Bijvoorbeeld brand, bliksem en storm kunnen veel schade aanrichten aan je woning. Met een woonhuisverzekering verzeker je je huis tegen dit soort risico’s.

Verkeer
Verkeer

Auto, bestelauto en oldtimer

Het is wettelijk verplicht je auto, bestelauto of oldtimer te verzekeren tegen materiële- en letselschade die je met je auto aan anderen toebrengt. De verzekering is uit te breiden met dekking tegen diefstal en tegen schade aan je eigen auto veroorzaakt door bijvoorbeeld storm, brand, ruitbreuk, joyriding en botsing met dieren. Ook schade aan je auto die je zelf veroorzaakt is mee te verzekeren. Verder kan je er ook voor kiezen de geluidsapparatuur in je auto mee te verzekeren.

Als je een oldtimer wil verzekeren moet je het voertuig laten taxeren. De taxatiewaarde is bepalend voor de hoogte van het verzekerde bedrag.

Naast deze verzekeringen is het ook mogelijk een verhaalsrechtsbijstandverzekering af te sluiten. Daarmee verzeker je je van bijstand bij het verhalen van een door jou geleden materiële schade bij een verkeersongeval waarbij je auto betrokken was.

Motor en brommer

Je bent verplicht je motor of brommer te verzekeren tegen materiële- en letselschade die je met je motor of brommer veroorzaakt aan anderen. De basisverzekering is uit te breiden met dekking tegen diefstal en tegen schade aan je eigen motor of brommer veroorzaakt door bijvoorbeeld een valpartij, hagel, storm en botsing met dieren. Ook is door jezelf veroorzaakte schade aan je motor of brommer mee te verzekeren. Geluidsapparatuur, motorkleding en helmen zijn tot een bepaald, zelf te bepalen, bedrag mee te verzekeren.

Naast deze verzekering is het ook mogelijk een verhaalsrechtsbijstandverzekering af te sluiten. Daarmee verzeker je je van bijstand bij het verhalen van een door jou geleden materiële schade bij een verkeersongeval waarbij je motor of brommer betrokken was.

Fiets

Voor je fiets kan je kiezen uit twee verzekeringsvormen. Je kan ervoor kiezen je fiets te verzekeren tegen diefstal of tegen diefstal en beschadiging. Daarnaast kan je kiezen voor dekking van 3 of 5 jaar, of voor doorlopende dekking. Tweedehands fietsen kunnen verzekerd worden tot en met het derde jaar. Als basis voor de premieberekening geldt dan de door de fietsspecialist vastgestelde waarde. Een goedgekeurd veiligheidsslot is verplicht. Deze verzekering is standaard inclusief verhaalsrechtsbijstand als je door een ongeval met de fiets schade hebt opgelopen.

Inzittenden

Deze verzekering, die altijd als aanvulling op een auto-, bestelauto, oldtimer-, motor- of brommerverzekering wordt afgesloten, bestaat uit twee delen:

  • Een schadeverzekering voor inzittenden. Deze verzekering dekt tot maximaal €1.000.000 de materiële- en letselschade die jij en andere inzittenden van je voertuig lijden door bijvoorbeeld een verkeersongeval.
  • Een ongevallenverzekering voor inzittenden. Deze verzekering verzekert je van een uitkering als jij of een passagier na een ongeval blijvend invalide raakt of overlijdt. Je kan zelf de hoogte van het verzekerde bedrag bepalen.

De vraag of je schuld hebt aan het ongeval speelt bij deze twee verzekeringen geen rol.

VrijeTijd
Vrije Tijd

Caravan en kampeerauto

Je kan je caravan of kampeerauto verzekeren tegen diefstal en tegen schade door bijvoorbeeld aanrijding, brand, storm en lekkage. Ook kan je de inboedel van het voertuig en aansprakelijkheid voor schade aan derden meeverzekeren. Verder is de verzekering uit te breiden met een rechtsbijstandverzekering en een ongevallen-voor-inzittenden verzekering.

Pleziervaartuig

Als je een boot bezit is het belangrijk je te verzekeren tegen materiële schade en letselschade die je met je vaartuig aan anderen toebrengt. Ook is de inboedel van de boot en schade aan de boot zelf gedekt.

Doorlopende reis

Een doorlopende reisverzekering is interessant als je vaker op vakantie of stedentrips gaat. Zo ben je altijd verzekerd en hoef je niet steeds een aparte reisverzekering af te sluiten. Je kan je doorlopende reisverzekering aanpassen aan je wensen. Annulering, bagage, geld, geneeskundige- en tandheelkundige hulp en ongevallen zijn allemaal mee te verzekeren. Ook onderwatersport, wintersport en bergbeklimmen kan meeverzekerd worden.