J&H-smalle-visuals-1-dotted

J&H Verzekeringen – zakelijk

Je kan je bedrijf tegen alle mogelijke risico’s verzekeren. Welke verzekeringen voor jouw onderneming geschikt zijn, kan J&H door middel van een risicoanalyse inventariseren. Je kan er natuurlijk op vertrouwen dat J&H je alles uit handen neemt en zaken goed regelt in geval van schade. Bovendien geniet je bij J&H veel vrijheid, omdat wij niet werken met opzegtermijnen.

Voor grafisch ondernemers, ANWR-leden en Tentoo-ers, hebben wij collectieve verzekeringen ontwikkeld. Hierdoor kunnen wij verzekeringen bieden die beter op jouw situatie zijn afgestemd, met de beste voorwaarden tegen de laagste premie.

Hypotheken
Bedrijfspand

Bedrijfsschade

Als er in het pand van je bedrijf schade wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld brand, storm, blikseminslag of diefstal na braak, heb je niet alleen te maken met de kosten voor het herstel van de schade zelf, maar ook met de gevolgen van de schade voor de bedrijfsvoering. Dit wordt de gevolgschade genoemd. Een gevolg van de schade kan zijn dat je bedrijf een tijd lang minder goed of helemaal niet kan functioneren. De inkomsten lopen dan terug, terwijl de vaste lasten, zoals de huur van het gebouw en de salarissen van de werknemers, hetzelfde blijven. Met een bedrijfsschadeverzekering ben je verzekerd tegen deze gevolgschade. Je kan de vaste lasten gewoon blijven betalen als je deze verzekering hebt afgesloten.

Gebouwen

Met een gebouwenverzekering verzeker je je bedrijfspand tegen schade door bijvoorbeeld brand, wind, water, vandalisme en inbraak. Ook bijkomende kosten – zoals opruimings-, schoonmaak- en reparatiekosten en de huur van een tijdelijk onderkomen – worden met deze verzekering vergoed.

Inventaris/goederen

Door bijvoorbeeld brand, storm, water of diefstal na inbraak kunnen de inventaris en de goederen van je bedrijf beschadigd raken. Met inventaris wordt bijvoorbeeld het kantoormeubilair, machines en gereedschappen bedoeld. De goederen zijn de handelswaren of producten die je bedrijf verhandelt. Het kwijtraken van een goederenvoorraad en het repareren of vervangen van de inventaris is meestal erg duur, en daarom is het belangrijk een inventaris/goederen verzekering af te sluiten. Met deze verzekering zijn alle goederen verzekerd tegen de op het moment van verlies geldende marktwaarde en de inventaris is verzekerd tegen nieuwwaarde.

Arbeidsongeschikt
Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Ongevallen

Je kan als werkgever een ongevallenverzekering afsluiten voor je werknemers. Als een van je werknemers na een ongeval blijvend invalide raakt of overlijdt, krijgt je werknemer of zijn nabestaanden dan een uitkering. Je kan er ook voor kiezen de verzekering uit te breiden, zodat er ook wordt uitgekeerd als het ongeval in de vrije tijd van de werknemer plaatsheeft.

Arbeidsongeschiktheid

Als werkgever of als zzp’er of freelancer moet je voor jezelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering regelen. Met deze verzekering krijg je maandelijks een bedrag uitgekeerd als je arbeidsongeschikt wordt.

Ziekteverzuim

Werkgevers zijn verplicht hun werknemers twee jaar lang minstens 70% van hun loon door te betalen als zij ziek worden. Als je een ziekteverzuimverzekering hebt afgesloten, wordt dit bedrag maandelijks door de verzekeraar uitgekeerd aan de werknemer.

Aansprakelijksheid
Overig

Cyber

Cyberaanvallen komen steeds meer voor, en ze worden steeds professioneler. Zelfs bedrijven die gebruikmaken van de meest geavanceerde antivirussoftware zijn niet immuun voor cybercriminaliteit. Het is daarom voor elk bedrijf zinvol om een cyberverzekering af te sluiten. Deze verzekering beschermt je bedrijf tegen de gevolgen van cyberincidenten.

Aanvallen van hackers en blootstelling aan virussen of malware zijn voorbeelden van cyberincidenten. Maar het kan ook zo zijn dat de laptop van een van je medewerkers wordt gestolen. Een dergelijk incident kan je bedrijf op allerlei manieren schade toebrengen: je kan inkomsten mislopen omdat je bedrijf een tijdlang niet kan functioneren, of het kan zo zijn dat je IT’ers moet inhuren of nieuwe apparatuur moet aanschaffen. Daarnaast kan je te maken krijgen met schadeclaims van klanten of leveranciers vanwege datalekken. Dit soort schade wordt gedekt door onze cyberverzekering.

(Een cyberverzekering is eigenlijk een combinatie van een aansprakelijkheids- en een bedrijfsschadeverzekering, maar dan gericht op cyberschade.)

Aansprakelijkheid

Als jij of een van je medewerkers tijdens werk schade toebrengt aan anderen of aan eigendommen van anderen kan je bedrijf daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Met een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering kan je je bedrijf indekken tegen de financiële gevolgen die schadeclaims met zich mee brengen.

Goederentransport

Als je bedrijf regelmatig goederen vervoert loop je altijd het risico dat de spullen beschadigd raken of gestolen worden tijdens het vervoer, tijdens het laden en lossen of terwijl ze in tijdelijke opslag liggen. Met een goederentransportverzekering zijn deze risico’s gedekt. Zowel transport binnen Nederland als internationaal transport is met deze verzekering gedekt.

Rechtsbijstand

Een bedrijf heeft meestal te maken met allerlei verschillende partijen, zoals klanten, leveranciers en verhuurders. Het is altijd mogelijk dat er een juridisch conflict ontstaat met een van deze partijen, of zelfs met een van je eigen medewerkers. Met een zakelijke rechtsbijstandverzekering verzeker je je tegen de kosten die dat met zich meebrengt. Met deze verzekering krijg je bij een conflict of bij een dreigend conflict deskundige hulp van juristen.

Wil je meer informatie over de ANWR All-In polis?

In samenwerking met ANWR-GARANT heeft J&H Verzekeringen een collectieve bedrijfsverzekering ontwikkeld voor bij ANWR-GARANT aangesloten winkels. Door mee te doen met de ANWR All-In polis kan je veel geld besparen op de jaarlijkse premie.

Schermafbeelding 2015-08-06 om 15.46.11

Neem contact op over de ANWR All-In polis